ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • Letter Prime Ministe National Cooperation Day
 • Award Opdcnew
 • WebHeadSlide CPD51
 • Banner ITA
 • Banner Goodorg2022
 • Banner Policy2566
 • Paper Coopday2023
 • Banner Award
 • Banner App Moac
 • Pic Policy Cpd
 • พระราชกรณียกิจ
 • Pic Said Coop
 • Pic Said Coop2
 • Wellcome To Center 18 Blue

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดี
  ผอ.สำนัก
  ผู้อำนวยการศูนย์

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด
  • แผนผัง ระบบสหกรณ์
  • ประโยชน์ของสหกรณ์
  • หน้าที่ ของสมาชิกสหกรณ์
  • วิวัฒนาการสหกรณ์ไทย
  • ประวัติวันสหกรณ์แห่งชาติ
  • พระราชดำรัส พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย
  • สารจากนายกฯ วันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2566

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงาน ก.พ.

  เมนูอื่นๆ

  Action Plan 2567
  Operating Results For Fiscal Year 2023
  งบทดลองรายเดือน
  รายงานการประชุม
  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
  หนังสือเวียน
  สวัสดิการพยาบาล
  Infografic
  Cooperative learning center based on Islamic principles
  ระบบใบแจ้งเงินเดือน

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Facebook page
  workd
  อินโฟกราฟฟิค คู่มือสำหรับสหกรณ์

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18
  Copyright © 2022 Cooperative Technology Tranfer Center 18
  ภาพประกอบเว็บไซต์ โดย : canva.com , pixabay.com , flaticon.com

  BACK TO TOP